HAKKA KOHE SÕITMA!

Avaldus EVAL korraldusmeeskonna poolt seoses Simtech GT Daytona 2,4h sõiduga

Otsus: Simtech GT 2. etapi tulemuste eest jagatakse ühekordseid punkte.

Põhjendus:
Käesoleva teatega EVAL korraldusmeeskond soovib vabandada kõikide sõitjate ees Simtech GT - 2. etapi ehk Daytona 2,4h sõidu korralduslike vigade eest. Sõidu käigus selgus, et sõidetaval rajal esines mitmeid puudujääke, mis põhjustasid paljudele sõitjatele probleeme. Esitatud protestide keerukus tõi välja mitmeid puudujääke reeglistikus ning loodi pretsedente. Seoses nende probleemidega korraldajad tegid otsuse anda Daytona etapi eest punktikohtadele jõudnud sõitjatele mitte kahekordsed (2x) punktid vaid ühekordsed (1x) punktid. Austusest sõitjate vastu kes lõpetasid Daytona 2,4h sõidu ei saa me tühistada etapi tulemusi. Etapile startis 32 sõitjat: 53% katkestas, 4 DQ, 12 DNF, 1 DNS.

Probleemid olid järgnevad:

 • boksialasse sisenedes olid pitikohtadel nähtamatud autod
 • mäng pakkus välja ühe pitikoha asemel mitmeid variante, millest ainult üks toimis
 • mäng ei registreerinud karistuste kandmist, millest tulenevalt said sõitjad DQ (disqualified)
 • Rando Tamm’el mäng sulgus, jõudes tagasi mängu ei olnud sõit veel alanud kuid stardiprotseduuri ja järjekorra paika panemine oleks viivitanud sõitu kuni 15 minutit
 • “bus-stop” 8. kurvi pidurdusmaal oli nähtamatu objekt
 • Force majeure ​ tõttu puudus sõidu ajal meeskonnast ​ Race Director - ​ Hannes Ross, kes oleks pidanud tegelema karistuste ja sõidu üldise haldamisega
 • Force majeure ​ tõttu puudus sõidu ajal meeskonnast Simtech GT sarja peakorraldaja Kristian Sein
 • Rait Kilk’i ja Enno Tubin’a ​drive-through ​ karistus eemaldati Argo Tederi poolt, kes otseülekande tegemise ajal märkas nende kirjutatud sõnumit. Ebaaus käitumine teiste sõitjate suhtes.

Seoses nende probleemidega viib korraldusmeeskond sisse järgmised muudatused:

 1. Võimalusel kasutusel olevate radade eelnev kontrollimine - võistlussõidu simuleerimine
 2. Korraldusmeeskonna olemasolu tagamine igal etapil
 3. Viime sisse korrektuurid reeglistikus ning jätkuvalt teeme tööd, et muuta reeglistiku läbipaistvamaks ja arusaadavamaks.
  a. Sõidu ajal Race Directorile informeerimise juhend
  b. Karistuste määramine ja käsitlemine Kutsume üles sõitjaid arvamust avaldama võistlussarjade korraldusega seonduvates küsimustes.

Oodatud on tagasiside ja arvamused, ilma milleta korraldusmeeskonnal puudub sisend muudatuste loomiseks.
Probleemide ja küsimuste korral palun pöörduda: ​evalmeeskond@gmail.com​ või Discord rakenduses privaatkiri: Kristian Pints

EVAL Administratsioon:
Kristian Pints
Argo Teder
Risto Kappet
Hannes Ross
Kristian Sein