HAKKA KOHE SÕITMA!

Üldjuhend

SISUKORD:

 1. Üldised tingimused

 2. Üldised kohustused

 3. Võistluste korraldamine ja põhimõtted

 4. Võistlussarjad ja tulemused

 5. Autasustamine

 6. Osavõtutasu

 7. Võistlusarjad

  1. EVAL 2020 Ralli üldjuhend

  2. EVAL 2020 Vormel 3 üldjuhend

  3. EVAL 2020 Simtech GT üldjuhend

  4. EVAL 2020 Porsche Cup üldjuhend

 

 

1. ÜLDISED TINGIMUSED

Eesti Virtuaalse Autospordi Liidu (edaspidi EVAL) 2020. a. võistlused korraldab EVAL juhatus.

EVAL omab õigust lepingu alusel delegeerida võitluste korraldamist promootorile või mõnele teisele korraldajale (edaspidi Promootor). Võistlused on EVAL omand.

1.1) Ainult EVAL-il on õigus teha muudatusi käesolevas Üldjuhendis.

1.2) Reeglite tõlgendamisel tekkivate vaidluste korral on määravaks eestikeelne tekst.

 

2. ÜLDISED KOHUSTUSED

2.1) Kõik võistlustel osalevad võistlejad, registreerijad ja ametlikud isikud kohustuvad ise ja oma meeskonna ning esindajate nimel täitma kõiki nõudeid, mis tulenevad, EVAL reeglistikust, käesolevast üldjuhendist, võistlusjuhendist ning heast käitumistavast.

2.2) Kõik võistluste juhendid, reeglistikud ja ajakavad peavad olema avaldatud enne võistluste läbiviimist EVAL kodulehel www.simracing.ee.

 

3. EVAL VÕISTLUSTE KORRALDAMINE JA PÕHIMÕTTED

3.1) EVAL võistlussarju korraldab 2020 aastal Eesti Virtuaalse Autospordi Liit (EVAL)

3.2) Võistlussarjad võivad koosneda mitmest etapist.

3.3) Võistlussarjade etapid võivad koosneda mitmest võistlussõidust.

3.4) Võistluste kalendri leiab võistluste üldjuhendist.

3.5) EVAL-il on õigus muuta etappide toimumise aega ning kohta. Kõikidest muudatustest teatatakse vastavalt kehtivale korrale.

3.6) EVAL võistluste etapp loetakse toimunuks, kui arvestuslikus võistlusklassis on võistluse nädalavahetusel vähemalt ühes stardis minimaalselt 10 (kümme) autot.

EVAL meistritiitel väljastatakse juhul, kui on toimunud vähemalt 50% etappidest.

Kui eelpool toodud tingimused ei ole täidetud, peetakse EVAL karikavõistluste arvestust.

 

4. VÕISTLUSSARJAD JA TULEMUSED

4.1) 2020 võistlused viiakse läbi järgmistes sarjades: EVAL Vormel 3, EVAL Simtech GT,

EVAL Ralli, EVAL Porsche Cup

4.2) EVAL tiitel omistatakse sõitjale, kellele koguneb võistlussarja kokkuvõttes suurima arv punkte. Sõitjale kogunevad punktid arvestatakse igal võistlussõidul sõitjate omavahelise paremusjärjestuse alusel.

4.3) Punktide jagatakse vastavalt võistlussarja reeglistikule.

4.4) Arvesse lähevad kõik võistlussõidud.

4.5) Võistlustel ei arvestata meeskondlikuid tulemusi v.a. Simtech GT, Vormel 3, Ralli.

4.6) Võistlustulemuse saamiseks tuleb läbida võistlejal vähemalt 75% distantsist.

4.7) Punktisummade võrdsuse korral antakse meistritiitel või karikavõitja tiitel võistlejale (võistlejatele), kelle autoga on võistlussõitudes saavutatud rohkem paremaid kohti (I, II, III jne). Edasise võrdsuse korral arvestatakse paremat tulemust viimase toimunud etapi võistlussõidus, kus vähemalt üks vaatlusalusest sõitjast punkte sai.

4.8) Punktiarvestust peetakse kõikide sõitjate kohta terve hooaja vältel.

 

5. AUTASUSTAMINE

5.1) Täpsustub

 

6. OSAVÕTUTASU

6.1) EVAL osavõtutasu on vajalik EVAL 2020 Porsche Cup sarjast osa võtmiseks

6.2) Osavõtutasu hind on 10€.

6.3) Osavõtutasu tuleb tasuda ennem Porsche Cup võistlussarja 1. etappi.

6.4) Ülekanne tuleb sooritada Eesti Virtuaalse Autospordi Liit MTÜ arveldusarvele: EE102200221067600044, selgitusse palume märkida: Porsche ja teie nimi. Näiteks: Porsche Mati Tamm

6.5) EVAL osavõtutasu üldtingimused:

- Osavõtutasu tasunud sõitja võib osaleda EVAL 2020 Porsche Cup sarjas.

- Võistlusele registreerimata on võistlustel osalemine keelatud.

- Võistleja võtab kohustuse täita võistlustel EVAL reeglistikku, käesolevat üldjuhendit, võistlusjuhendit ning head käitumistava.

6.5.1) Võistlusele registreerimata osalemise eest võib EVAL võistlejat karistada järgmiselt:

- hoiatus

- osavõtutasu kehtivuse peatamine

- hooaja tulemuste tühistamine.

6.6) Osavõtutasuta sõitjal võistlusest osa võtmine ei ole lubatud.

6.7) Punktiarvestust peetakse kõikide osavõtutasu tasunud sõitjate kohta terve hooaja vältel.

6.8) 2020. AASTA EVAL VÕISTLEJANA KOHUSTUN:

- tundma ja järgima EVAL reeglistikke ning võistluste juhendeid.

- võimalike ebaõnnestumiste puhul mitte süüdistama EVAL-it või võistluste korraldajat.

KINNITAN:

- et olen põhjalikult tutvunud EVAL, reeglistikuga, mõistan seda ning kohustun täitma selles sätestatut.

- et ühtlasi annan käesolevaga nõusoleku alluda EVAL reeglistikuga sätestatud vaidluste lahendamise korrale.

 

 

7. VÕISTLUSSARJAD

7.1. EVAL 2020 Ralli üldjuhend LINK

7.2. EVAL 2020 Ralli üldjuhend LINK

7.3. EVAL 2020 Simtech GT üldjuhend LINK

7.4. EVAL 2020 Porsche Cup üldjuhend LINK